Voorwaarden

Vertrouwelijkheid

Coach Elly is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies. Minderjarige kinderen die handelingsbekwaam zijn hebben inspraak in de informatie die al dan niet met derden wordt besproken.

Coaching/begeleiding van minderjarige kinderen

Voor kinderen en jongeren volg ik de richtlijnen van het kinderrechtencommissariaat betreffende opstart van therapie voor minderjarige kinderen. In situaties waarin één of beide ouders geen toestemming geven voor de therapie, gelden de richtlijnen zoals vooropgesteld in de leeswijzer (blz 12 en 13) uit de brochure "therapie voor een kind zonder toestemming van beide ouders". Deze brochure kan geraadpleegd worden op volgende link https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/a5_brochure_therapie_web.pdf

Concreet betekent dit dat een beslissingsbekwaam kind zelf toestemming kan geven voor de therapie. Bij kinderen die nog niet beslissingsbekwaam zijn én waarbij één van de ouders toestemming geeft én er geen indicatie is van verzet van de andere ouder mag de therapie starten.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding is oplossings- en resultaatgericht, zonder een oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Coach Elly is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten.

Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van coach Elly Voor lichamelijke klachten van uw kind, raadt Coach Elly aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Tarieven

De tarieven voor individuele begeleiding staan op de website 

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Verhindering/ Annulering

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Als je een afspraak voor individuele begeleiding niet kan nakomen, dan vind ik het fijn dat je de afspraak zo snel mogelijk annuleert, zodat ik in de vrijgekomen tijd een andere afspraak kan inplannen. Je kunt dit kosteloos doen per mail, sms of whatsapp-bericht tot uiterlijk 48 uur (2 dagen) van tevoren.

Als je tussen 48 uur en 24 uur van tevoren af zegt, breng ik de helft van het consult in rekening, zeg je minder dan 24uur van tevoren jouw afspraak af dan breng ik de volledige kosten van de sessie in rekening. Bij last minute annulering vraag ik om mij een bericht te sturen via sms.

Betalingsvoorwaarden

De cliënt/ de ouders verplichten zich ertoe om iedere sessie contant te betalen of via de bancontactapp. 

Individuele inschrijvingen groepstrajecten, workshops en vormingen

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering zonder bericht voor aanvang van de dienstverlening wordt steeds 100% van de kostprijs van de dienstverlening (workshop/groepstraject/vorming) aangerekend.

Indien de particuliere klant de voorziene dienstverlening annuleert, is door hem de volgende forfaitaire en ondeelbare schadevergoeding verschuldigd van het bedrag:

  • annulering tot 3 weken voor de start van de dienstverlening is kosteloos,
  • annulering tussen 2 en 3 weken voor de start van de dienstverlening : 50%,
  • annulering tussen 1 en 2 weken voor de start van de dienstverlening : 75%,
  • annulering minder dan 7 dagen voor de start van de dienstverlening : 100%,

Bij groepstrajecten voor kinderen of jongeren is kosteloze annulering mogelijk tot op de dag van de dienstverlening op voorwaarde dat er een medisch getuigschrift kan worden voorgelegd voor de volledige duurtijd van de dienstverlening. In dit geval geldt enkel een administratieve kost van 10 euro.

_________________________________________________________________

Alle groepstrajecten, workshops, lezingen of vormingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Coach Elly is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een groepstraject, workshop of vorming  niet doorgaan of worden uitgesteld, dan worden al betaalde voorschotten/ inschrijvingsbedragen volledig terugbetaald.

Coach Elly behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving gesloten en kan u zich via mail aanmelden voor een reservelijst. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.