Hoe?

Kennismaking

Wens je meer info dan kan dat telefonisch of via het contactformulier dat u vindt op de website. Daarna kan een intakegesprek volgen.

Intake

Voor het intakegesprek wil ik je vragen eerst een vragenlijst in te vullen, deze vind je onderaan terug. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen uitgebreid de reden van aanmelding.

Aan de hand van dit gesprek formuleren we samen de gepaste hulpvraag voor uw kind of uw gezin.

Wanneer het kind of de jongere zelf een duidelijke hulpvraag heeft, kan hij/zij bij het kennismakingsgesprek aanwezig zijn. Soms wordt er enkel met het kind of de jongere gewerkt, soms is er ook gezinsbegeleiding nodig.

Coaching

Na het intakegesprek gaan we aan de slag. Tijdens de coaching zelf ben je als ouder niet aanwezig. De laatste 5 min. koppel ik samen met het kind even aan de ouders terug en maken we eventueel een nieuwe afspraak.

Oudergesprekken:

Na enkele sessies plan ik een oudergesprek in. Dit kan samen met je kind zijn.

Afronding

We overlopen samen het coachingstraject en bekijken wat eventueel nog nodig is voor de toekomst.