Auticoach

Als auticoach kan ik helpen met:

  • het leren omgaan met de diagnose autisme
  • psycho-educatie (uitleg geven over autisme)
  • emoties, woedebuien, piekergedachten, een vol hoofd
  • vrijetijdsvaardigheden
  • het leren spelen (alleen of met vriendjes)
  • het leren 'plannen en organiseren'
  • concentratiemoeilijkheden
  • slaapproblemen
  • prikkelverwerking (vb. door een sensorisch profiel op te stellen)
  • thuisbegeleiding

Mijn kijk op auticoach zijn

Als auticoach begeleid en ondersteun ik kinderen en jongeren met autisme. Nadat er een vertrouwensband is tussen uw kind en ik kan er gewerkt worden aan zelf aangebrachte vragen en moeilijkheden. Ik bekijk welke problemen er binnen de eigen opvoedingssituatie zijn.

Ik zoek steeds naar de mogelijkheden voor een optimale ondersteuning. Ik bekijk graag samen met u hoe we dagelijkse problemen goed kunnen aanpakken. Dit kan door inzicht te geven in het autistisch denken. Ik ga op zoek naar welke verklaring er achter het bepaald specifieke gedrag kan zitten. Zo kan er verder beter gezocht worden naar manieren om problemen aan te pakken.

Ik zorg voor heel concrete tips om als ouders thuis mee aan de slag te gaan rond bijvoorbeeld eetsituaties, slaaprituelen, spelen met broers en zussen, organisatie van schoolwerk. Ook ouders, broers of zusjes, partners of andere personen betrek ik in de begeleiding; dit afhankelijk van de vraag en de zorg die uw kind nodig heeft.

Ik geloof in een begeleiding op maat, want elk kind is anders. Elk kind is uniek en verdient daarom ook de nodige individuele aandacht.

©2021 Kindercoach Elly/ alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.